Presidente CNJCTL: Devemos valorizar a cultura da unidade