Seis medidas de resposta a impacto socioeconómico da crise sanitária